Page content

Kinderdagverblijf

Iedereen begrijpt dat de omgeving waar je kind overdag verblijft zo veilig mogelijk moet zijn. Dus ook het glas verdient aandacht.

Ik ben het direct met iedereen eens die zegt dat de kans op een glasbreuk in een kinderdagverblijf niet groot is. Alleen is de impact en het gevaar ingeval ven breuk wel heel erg groot. Verwondingen kunnen snel levensbedreigend zijn maar zeer zeker blijvend litteken achterlaten.

Daarom eist de GGD vaak glasbeveiliging. Dat kan heel goed en veilig met veiligheidsfolie. Er is een normering NEN 3569. Die geeft aan in welke omstandigheid welk veiligheidsglas er gebruikt moet worden. Waar dit veiligheidsglas een moet voldoen.

Deze zelfde normering wordt ook voor veiligheidsfolie gebruikt. Als onze folie zijn getest volgens NEN 12600 en hebben en certificaat gekregen die bruikbaar is in NEN 3569.

In de NEN 12600 teststaat hoe de test is uitgeveord. Daarin staat ook dat de folie volgens de voorschriften van de fabrikant gemonteerd is. de test si dus geldig voor het folie – juist gemonteerd – EN het glas. We kunnen dus nooit op alleen de folie het NEN12600 certificaat afgeven. Als je dus het NEN 12600 certificaat moet hebben vanwege de eis van de GDD moeten wij de folie monteren.

Dus je kunt van normaal glas met veiligheidsfolie voldoen aan de veiligheidseisen van de GGD.

Op enkel glas hoeft de folie in principe maar aan 1 kant aangebarcht te worden. Op dubbelglas kan het zijn dat de folei ana beide kanten moet. bijvoorbeeld als binnen de speelruimte is en buiten het speelplein. Of een scheidingsand tussen 2 speelruimtes

Onze veiligheidsfolie is volledig kleurloos en glashelder. Je ziet er dus niet van.

Doordat je er niets van ziet is het eigenlijk overal toepasbaar. Niet alleen de dagverblijven maar ook scholen en particulieren opvang zijn verplicht een veilige omgeving te waarborgen

    Comment Section

    0 reacties op “Kinderdagverblijf

    Plaats een reactie


    *


    • Geen categorieën